I takt med den personlige udviklings fremmarch er fremherskende idealer ikke bare produktivitet, men også succes og indre liv i balance. Jeg vil gerne tilbyde nogle aktiviteter til dig, der oplever stress eller symptomer på stress.
Klik HER for at læse mere.
 
Psykologsamtaler kan støtte dig, hvis du har et eller flere af følgende symptomer eller tilstande: tomhedsfølelse, ensomhed, tristhed, træthed eller føler dig overbebyrdet med opgaver? Føles livet, arbejdet, parforholdet eller familielivet uoverskueligt? Føler du ikke der er umiddelbar sammenhæng mellem dine følelser eller tilstande og din nuværende livssituation?
Klik HER for at læse mere.
 
Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde før.
Sjældent er den ene forandring overstået, før den næste er på vej.
 
Gennem sparring og rådgivning bliver I som virksomhed klædt på til professionelt at forebygge, lede samt håndtere forandringer i jeres organisationen, således at alle parter kender sin rolle, sin opgave og sit ansvar gennem en tydelig vision og strategi.
Klik HER for at læse mere.
Ressourceklinikken v/ aut.cand.psych. Lene Marr Spore | CVR: 25588495 | Bartholinsgade 15, 1356 København K  | Tlf.: 2284 2414